Các dự án năm 2013

– Hoàn thành việc dịch bài của Jonathan Odom về Trung Quốc chỉ dùng luật quốc tế như biện ngôn. Bài dịch được đăng trên trang nghiencuubiendong của Học viện Ngoại giao. – Hỗ trợ học giả (17 triệu đồng VN) – Hoàn thành sách “Để đảo xa thành gần” và công bố trong dịp…

Dự án đánh máy lại sách về chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa

Trong bảy tháng đầu năm 2009, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông đã tổ chức đánh máy lại hai cuốn sách có tính chất giáo khoa về chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa. Cuốn thứ nhất là cuốn CUỘC TRANH CHẤP VIỆT – TRUNG VỀ HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA…

Dự án điện tử hóa UNCLOS 1982

Báo cáo dự án điện tử hóa bản tiếng Việt cuốn UNCLOS 1982

Sau một thời gian làm việc nhiệt tình và cần mẫn nhóm Dự án Điện tử hóa bản tiếng Việt cuốn UNCLOS 1982 do bác Thái Linh chủ trì đã hoàn thành. Thay mặt Quỹ Nghiên cứu Biển Đông tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bác Nguyễn Thái Linh chủ trì dự án này và tất cả các thành viên (theo danh sách dưới) tham gia dự án này. Nhân dịp đầu năm 2009 xin chúc bác Linh và tất cả các thành viên một năm mới an khang thịnh vượng mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hy vọng các thành viên tham gia dự án này vẫn tiếp tục tham gia các dự án khác của Quỹ.

Phần sau là phần tổng kết dự án Điện tử hóa bản tiếng Việt cuốn UNCLOS 1982.

 

Mục đích:

Công ước 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển là văn bản luật quan trọng vào bậc nhất trong quá trình tìm hiểu các tranh chấp trên Biển Đông. Rất tiếc, cho đến thời điểm hiện nay chúng ta vẫn chưa có bản điện tử của văn bản này bằng tiếng Việt.

 

Nhằm mục đích phổ cập Công Ước 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) cho đông đảo quần chúng, nhất là cho sinh viên ngành công pháp quốc tế tại Việt Nam và những người quan tâm đến vấn đề biển Đông tiện tra cứu, tham khảo, Quỹ Nghiên cứu Biển Đông tổ chức dự án điện tử hóa bản tiếng Việt của UNCLOS theo bản dịch của Văn phòng Chính phủ.