Hoàng Sa, Trường Sa thời VNCH

Vấn đề chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một trong các mối quan tâm lớn của người Việt, nhất là trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển Đông. Ông Nguyễn Đình Đầu có nhiều công trình nghiên cứu về lãnh thổ Việt Nam Hoàng Sa đã…

[Roderik Ptak], CÁC ĐẢO Ở BIỂN ĐÔNG THEO CÁC TÀI LIỆU CỦA TRUNG QUỐC (P.1- từ đời Tống đến đời Minh)

Toàn bộ bài viết phân tích và chứng minh những bằng chứng lịch sử mơ hồ; những lập luận gượng gạo của các học giả Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông. Bất chấp những sự thật đó, các học giả và nhà báo Trung Quốc đã có những cố gắng “bất thường” để…