Danh sách người ký tên – Signatory list (14001-15000)

GMT Timestamp N° Họ và Tên người ký (Full Name of Signatory) Nghề nghiệp (Career) Thành phố cư ngụ (City) Quốc gia cư ngụ (Country) 1/18/2014 2:45:19 14001 Huỳnh Trí Chánh Nhà giáo hưu trí. Nguyên Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Nhật Bản Wako City Japan 1/18/2014 2:45:48 14002 Hoang Nam Sinh…