“Đường chữ U” và những toan tính của học giới Trung Quốc “Đường chữ U” và những toan tính của học giới Trung Quốc

Phạm Hoàng Quân Chiến lược hải dương bá đạo của Trung Quốc như đã trình bày trước đây tuy thật đáng ngại cho các quốc gia xung quanh và cũng đáng ngại trong vấn đề tự do hàng hải và an toàn hàng hải đối với nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, chiến lược hải…

Liu Nan Lai, THÚC ĐẨY HỢP TÁC AN NINH Ở BIỂN ĐÔNG TRÊN CƠ SỞ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

Liu Nan Lai[1], Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu Luật pháp quốc tế, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc Ông Liu Nan Lai (ngoài cùng bên trái) “…Sử dụng biển một cách hòa bình đã trở thành một phần nguyên tắc của luật quốc tế được công nhận trong “Công ước Luật biển”.…

Tạp chí Trung Quốc: “Việc xây dựng đảo du lịch quốc tế Hải Nam và tranh chấp Nam Hải (Biển Đông)

Tạp chí “Tri thức thế giới” của Trung Quốc số ra ngày 16/3 đăng bài: “Việc xây dựng đảo du lịch quốc tế Hải Nam và tranh chấp Nam Hải (Biển Đông)”. Ngày 4/1, Chính phủ Trung Quốc công bố “Một số ý kiến về phát triển đảo du lịch quốc tế Biển Đông”, trong…

Yann-huei Song, VIỆC ÁP DỤNG ĐIỀU 121, KHOẢN 3 CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN ĐỐI VỚI NĂM ĐẢO TRANH CHẤP Ở BĐ

Tham luận của GS., TS. Yann-huei Song, Trường Đào tạo sau Đại học về Chính trị quốc tế, Trường Đại học Quốc gia Chung Hsing, Chuyên gia Học viện Nghiên cứu Âu – Mỹ, Học viện Khoa học, Đài Loan. Bài viết này nhằm mục đích nghiên cứu các cách giải thích và áp dụng…