Dự án điện tử hóa UNCLOS 1982

Báo cáo dự án điện tử hóa bản tiếng Việt cuốn UNCLOS 1982

Sau một thời gian làm việc nhiệt tình và cần mẫn nhóm Dự án Điện tử hóa bản tiếng Việt cuốn UNCLOS 1982 do bác Thái Linh chủ trì đã hoàn thành. Thay mặt Quỹ Nghiên cứu Biển Đông tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bác Nguyễn Thái Linh chủ trì dự án này và tất cả các thành viên (theo danh sách dưới) tham gia dự án này. Nhân dịp đầu năm 2009 xin chúc bác Linh và tất cả các thành viên một năm mới an khang thịnh vượng mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hy vọng các thành viên tham gia dự án này vẫn tiếp tục tham gia các dự án khác của Quỹ.

Phần sau là phần tổng kết dự án Điện tử hóa bản tiếng Việt cuốn UNCLOS 1982.

 

Mục đích:

Công ước 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển là văn bản luật quan trọng vào bậc nhất trong quá trình tìm hiểu các tranh chấp trên Biển Đông. Rất tiếc, cho đến thời điểm hiện nay chúng ta vẫn chưa có bản điện tử của văn bản này bằng tiếng Việt.

 

Nhằm mục đích phổ cập Công Ước 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) cho đông đảo quần chúng, nhất là cho sinh viên ngành công pháp quốc tế tại Việt Nam và những người quan tâm đến vấn đề biển Đông tiện tra cứu, tham khảo, Quỹ Nghiên cứu Biển Đông tổ chức dự án điện tử hóa bản tiếng Việt của UNCLOS theo bản dịch của Văn phòng Chính phủ.

Advertisements