Học thuyết Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Xin trân trọng giới thiệu bài viết về Indo-Pacific trên TC Nghiên cứu & Phát Triển số 1(144) 2018 Lê Vĩnh Trương (Quỹ Nghiên cứu Biển Đông) Bối cảnh chung Tổng Thống Mỹ Donald Trump tại Đà Nẵng vào ngày 11/11/2017, trong diễn văn, đã đề cập đến tầm quan trọng của khu vực Ấn…