Danh sách đóng góp 2015

1. Phạm Nam, VND1000 000, tháng 1/2015 2. Nguyễn Phan Xuân Thủy hỗ trợ học giả, VND10 000 000, tháng 2/2015 3. Lưu Văn Thắng, USD100, 15/2/2015 4. Lê Quang Thạnh, VND1000 000, 2/3/2015 5. Lê Thanh Huy, VND2000 000, 2/3/2015 Advertisements

Danh sách đóng góp 2014

1- Nguyễn Phan Xuân Thủy , VND5,000,000 (Năm triệu đồng VN)  tháng 1/2014 2- Nguyễn Quang A, VND10,000,000 (Mười triệu đồng VN)  tháng 1/2014 3- Phạm Ngọc Nam , VND1,000,000 (Một triệu đồng VN)  tháng 1/2014 4- Nguyễn Thành Đông, VND5,000,000 (Năm triệu đồng VN)  tháng 1/2014 5- Trần Lê Quang, VND3,000,000 (Ba triệu đồng…

Các dự án năm 2013

– Hoàn thành việc dịch bài của Jonathan Odom về Trung Quốc chỉ dùng luật quốc tế như biện ngôn. Bài dịch được đăng trên trang nghiencuubiendong của Học viện Ngoại giao. – Hỗ trợ học giả (17 triệu đồng VN) – Hoàn thành sách “Để đảo xa thành gần” và công bố trong dịp…

Danh sách đóng góp 2011 và 2012

1. Long Pham: USD 200.00 2. Khai Dao: USD 50.00 3. Tuyet Le: USD 100.00 4. Tung Le: USD 20.00 5. Đặng Chu Sơn: 2.500.000 VNĐ 6. Nguyễn Hoài Tưởng: USD47.75 (Hg) 7. Bạn đọc Saigon: VND2,000,000 (Tg) 8.  Ninh Vũ : VND1,000,000 (Tg) 9.  Thắng Lưu: USD100 (Tg) 10. Sơn Hoàng: VND 2,000,000  (Tg) 11.…