Danh sách đóng góp 2014

1- Nguyễn Phan Xuân Thủy , VND5,000,000 (Năm triệu đồng VN)  tháng 1/2014 2- Nguyễn Quang A, VND10,000,000 (Mười triệu đồng VN)  tháng 1/2014 3- Phạm Ngọc Nam , VND1,000,000 (Một triệu đồng VN)  tháng 1/2014 4- Nguyễn Thành Đông, VND5,000,000 (Năm triệu đồng VN)  tháng 1/2014 5- Trần Lê Quang, VND3,000,000 (Ba triệu đồng…

Danh sách đóng góp 2011 và 2012

1. Long Pham: USD 200.00 2. Khai Dao: USD 50.00 3. Tuyet Le: USD 100.00 4. Tung Le: USD 20.00 5. Đặng Chu Sơn: 2.500.000 VNĐ 6. Nguyễn Hoài Tưởng: USD47.75 (Hg) 7. Bạn đọc Saigon: VND2,000,000 (Tg) 8.  Ninh Vũ : VND1,000,000 (Tg) 9.  Thắng Lưu: USD100 (Tg) 10. Sơn Hoàng: VND 2,000,000  (Tg) 11.…

Danh Sách Đóng Góp 2010

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những vị hảo tâm đã  đóng góp trong năm 2010. Kính chúc quý vị sức khỏe và thành đạt! 1. Bác Sĩ Dương Quang Tẫn (Việt Nam): USD1,000.00 2. Kỹ Sư Nguyễn Quí (Australia): AUD300.00 3. TS Giáp Văn Dương: VND 1,000,000.00 4. Ms Phan Nga Uyên (VN): AUD100.00 5.…