Danh sách người ký tên Thư yêu cầu lãnh đạo Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa: đến hết ngày 24/5/2014

Đây là danh sách người ký tên cho đến hết ngày 24/5/2014. Danh sách này cùng Thư và Thư giới thiệu đã được gửi đến 3 lãnh đạo Việt Nam vào sáng ngày 26/5/2014. Việc thu nhận chữ ký vẫn tiếp tục. Mời mọi người vào đây để đọc thư và ký tên: https://docs.google.com/forms/d/1S9hOdsPTa0clAKUweT_eyhCWzkxGNzTLUPByMKoXmGk/viewform N°…

Trung Quốc ngày càng đuối lý trong vụ giàn khoan dầu khí 981

Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông Ngày 01/5/2014, Cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện giàn khoan dầu khí hải dương 981 (HD981) và 03 tàu dịch vụ dầu khí của phía Trung Quốc di chuyển từ Tây Bắc Tri Tôn, thuộc…