Phạm Hoàng Quân- Diễn từ nhân dịp nhận giải nghiên cứu của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh

ÔNG PHẠM HOÀNG QUÂN DIỄN TỪ NHẬN GIẢI NGHIÊN CỨU Diễn từ nhân dịp nhận giải nghiên cứu của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh Phạm Hoàng Quân   Kính thưa Bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, Kính thưa toàn thể quý vị. Tôi rất hân hạnh được dự buổi…