Philippines phá hư thế trận Biển Đông

DƯƠNG DANH HUY Gửi cho BBCVietnamese.com từ Anh quốc http://www.bbc.com/vietnamese/forum-38403144 22 tháng 12 2016 Chia sẻ Bản quyền hình ảnhREUTERS Trước chủ trương chiếm đoạt Biển Đông của Trung Quốc, các nước nhỏ trong tranh chấp không có thế trận nào khác hơn là đoàn kết. Sự đoàn kết đó là để vừa hỗ trợ…