QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CÔNG TÁC BIÊN GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

Tôn Sinh Thành, Vụ trưởng, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao. Bài viết này sẽ xem xét mối quan hệ biện chứng giữa biên giới và kinh tế. Trước hết, bài viết sẽ mổ xẻ những nội hàm kinh tế của khái niệm biên giới, khu vực biên giới, sau đó sẽ…

Đại sử ký tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông

Nguồn: http://nghiencuubiendong.vn/tong-quan-ve-bien-dong/533-ai-s-ky-tranh-chap-chu-quyen-tai-bien-ong Biên niên các sự kiện chính liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, từ thế kỷ 19 đến nay. Thời gian Sự kiện ….. …. (tiếp tục bổ sung) 1816 Hoàng đế Gia Long Triều Nguyễn tuyên bố chủ quyền với Hoàng…

Tomotaka Shoji (Nhật), TRANH CHẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG: VIỆT NAM PHẢN ỨNG MỨC ĐỘ VÀ THẬN TRỌNG VỚI TQ

Ngày 26/2, Viện Nghiên cứu Quân phòng Quốc gia (National Institute for Defense Studies) (NIDS) của Nhật Bản đã đăng bài của TS. Tomotaka Shoji, nghiên cứu sinh cao cấp của NIDS về vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Biển Đông. Xem bản gốc: The South China Sea…

Tìm hiểu về vấn đề tranh chấp các quần đảo trên Biển Đông

Lời người dịch Bài sau là tóm tắt về các sự kiện trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của học giả Nhật Bản, tiến sỹ Urano Tatsuo, tác giả cuốn sách “Lịch sử phân tranh quần đảo Nam Hải – Nghiên cứu, Tư liệu, Niên biểu” (tên tiếng Nhật: 南海諸島国際紛争史 – 研究・資料・年表),…

Tư lệnh quốc phòng Asean nhóm họp

Khối Asean đang muốn thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực Hội nghị Không chính thức Tư lệnh Quốc phòng các nước Asean lần 7 (ACDFIM-7) vừa khai mạc tại Hà Nội để thảo luận hợp tác quốc phòng trong khối. Tại hội nghị, kéo dài tới 27/03, có mặt đại diện c̉a quân…