Các dự án năm 2013

– Hoàn thành việc dịch bài của Jonathan Odom về Trung Quốc chỉ dùng luật quốc tế như biện ngôn. Bài dịch được đăng trên trang nghiencuubiendong của Học viện Ngoại giao. – Hỗ trợ học giả (17 triệu đồng VN) – Hoàn thành sách “Để đảo xa thành gần” và công bố trong dịp…

Thành viên

Nguyễn Trọng Bình Trần Vinh Dự Phạm Đoan Trang Dương Danh Huy Nguyễn Đức Hùng Ngọc James Nguyễn Lương Hải Khôi Lê Minh Phiếu Nguyễn Quang A Nguyễn Thái Linh Lê Trung Tĩnh Dự Văn Toán Lê Vĩnh Trương Huỳnh Ngọc Tuyên Hoàng Việt Phạm Thu Xuân

Tài chính của Quỹ và Đóng góp

Nguyên tắc chi tiêu tài chính Quỹ Nghiên cứu Biển Đông hoạt động dựa vào sự đóng góp công sức của đội ngũ Thành viên và Cộng tác viên. Sự hoạt động của các Thành viên và Cộng tác viên đều là thiện nguyện. Điều đó có nghĩa là không ai được hưởng lương, thù…