Mạn đàm về lòng tin và niềm tin

31/08/2009 07:34 (GMT + 7) (TuanVietNam) – Xây dựng một lòng tin, tình hữu nghị có tính bản chất vì hòa bình và phát triển luôn luôn là mục đích tối thượng của dân tộc Việt Nam với tất các các dân tộc khác trên toàn thế giới.   Những người xây dựng lòng tin…

Bài phỏng vấn thành viên của Quỹ trên RFA

Trân Văn, phóng viên RFA 2009-08-26 Nhiều người Việt, thuộc nhiều thế hệ khác nhau, ở cả trong lẫn ngoài nước cùng sưu tầm và phổ biến những thông tin liên quan tới chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông – tên gọi một nhóm nghiên cứu phi chính…

Việt – Trung: Niềm tin có điều kiện

26/08/2009 07:33 (GMT + 7) (TuanVietNam) – Ngày 24/8/2009 tại Hà Nội diễn ra cuộc thảo luận về tăng cường niềm tin trong quan hệ Việt-Trung. Trong bối cảnh còn nhiều tồn đọng cần giải quyết giữa hai nước, nhất là những vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, cuộc…

Ngoại giao nhân dân để bảo vệ Tổ Quốc

24/08/2009 10:00 (GMT + 7) (TuanVietNam) – Vận dụng được thế trận ngoại giao nhân dân rộng khắp với các nhà đại sứ con cháu Âu Lạc ở khắp nơi trên thế giới sẽ góp phần hữu hiệu để bảo vệ Tổ Quốc Sức mạnh của các quốc gia nằm ở vănhóa, thể thao, nghệ…

Dự án đánh máy lại sách về chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa

Trong bảy tháng đầu năm 2009, Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông đã tổ chức đánh máy lại hai cuốn sách có tính chất giáo khoa về chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa. Cuốn thứ nhất là cuốn CUỘC TRANH CHẤP VIỆT – TRUNG VỀ HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA…