Vùng đặc quyền kinh tế hay đặc quyền quân sự?

Sự kiện Mỹ – Trung đụng độ trên biển không đơn giản chỉ là chuyện nắn gân giữa hai cường quốc mà còn là do sự khác biệt cơ bản trong quan niệm về quy chế vùng đặc quyền kinh tế giữa một bên là Mỹ – một cường quốc đã thống lĩnh đại dương

Philippines và 2 dự luật đường cơ sở mới trên Biển Đông

http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/6082/index.aspx 14/02/2009 11:47 (GMT + 7)   Hiện nay, Philippines đang bàn thảo 2 dự luật liên quan đến đường cơ sở mới của nước này trên Biển Đông. Việt Nam và các nước ASEAN nên khuyến khích Philippines đi về hướng dự luật nào đảm bảo sự tôn trọng lẽ công bằng và cho…