Philippines và 2 dự luật đường cơ sở mới trên Biển Đông

http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/6082/index.aspx 14/02/2009 11:47 (GMT + 7)   Hiện nay, Philippines đang bàn thảo 2 dự luật liên quan đến đường cơ sở mới của nước này trên Biển Đông. Việt Nam và các nước ASEAN nên khuyến khích Philippines đi về hướng dự luật nào đảm bảo sự tôn trọng lẽ công bằng và cho…